Kontakt

Facebook

Warto odwiedzić

WideoPanel
Wersje oprogramowania

http://cyfrowypolsatnews.pl/forum/viewthread.php?thread_id=6

Lista kanałów w CP - wykaz

http://cyfrowypolsatnews.pl/forum/viewthread.php?thread_id=72&pid=301#post_301

CYFROWY POLSAT MOŻE NIE WYPŁACIĆ DYWIDENDY ZA 2014 ROKDrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2014. Zysk w wysokości 177,2 mln zł przeznaczony ma być w całości na kapitał zapasowy. Warto wspomnieć, że rekomendacja zarządu została już pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą.

Zgodnie z polityką dywidendy, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, zarząd spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia Grupy Kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, celem zarządu jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA.

Komentarze z Facebooka

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający