Kontakt

Facebook

Warto odwiedzić

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
> HBO GO
> Nowy cyfrowypolsatne...
> Kanały TVP - Dyskusja
> EVOBOX PVR - Dyskusja
> PROGRAM TV serwisu w...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

WideoPanel
Wersje oprogramowania

http://cyfrowypolsatnews.pl/forum/viewthread.php?thread_id=6

Lista kanałów w CP - wykaz

http://cyfrowypolsatnews.pl/forum/viewthread.php?thread_id=72&pid=301#post_301

CYFROWY POLSAT: ROZPOCZĘCIE OFERTY OBLIGACJIDrukuj

Cyfrowy Polsat
2 lipca 2015 r. zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż miliona niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł.

Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Zamiarem Cyfrowego Polsatu jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Spółka rozpoczęła emisję papierów poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do co najmniej 150 oznaczonych adresatów. Emisja i oferta publiczna prowadzona będzie zgodnie z art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w trybie oferty publicznej obligacji kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100 tys. euro, w związku z czym na potrzeby oferty nie jest wymagany i nie będzie sporządzany ani udostępniany do wiadomości publicznej prospekt emisyjny ani żaden inny dokument ofertowy podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ administracji publicznej.

Komentarze z Facebooka

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający