Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Zrezygnuj z newselettera

Kontakt

Warto odwiedzić

Forum dyskusyjne

Facebook

Twitter

MOODY'S ZMIENIŁ RATING CYFROWEGO POLSATUDrukuj

Cyfrowy Polsat
Agencja ratingowa Moody's Investors Service zmieniła rating dla Cyfrowego Polsatu oraz nadała rating spółce Eileme 2 AB (publ) kontrolującej pośrednio 100% udziałów w spółce Polkomtel. Decyzje ratingowe zamykają proces przeglądu rozpoczęty przez agencję dnia 19 listopada 2013 roku w następstwie ogłoszenia przez Cyfrowy Polsat warunkowej umowy inwestycyjnej prowadzącej do nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, spółki kontrolującej pośrednio operatora sieci Plus.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Moody's obniżył rating korporacyjny (CFR) Cyfrowego Polsatu do poziomu Ba3, z perspektywą stabilną.

Rating Ba3 odzwierciedla istotnie wyższy poziom zadłużenia spółki po przejęciu Polkomtelu oraz ekspozycję połączonej grupy na wahania kursów walut, wynikającą z tego, że część zadłużenia Polkomtelu denominowana jest w walutach obcych. Jednocześnie uwzględnione zostały korzyści dla profilu biznesowego spółki związane z przejęciem Polkomtelu, obejmujące m.in. istotny wzrost skali oraz potencjalne zwiększenie ARPU wynikające z możliwości pakietyzacji usług i cross-sellingu do szerszej bazy klientów. Na ocenę ratingową pozytywnie wpłynęła również silna pozycja Cyfrowego Polsatu na rynku oraz wysoka płynność połączona z wysokim poziomem generowanych przepływów wolnych środków pieniężnych.

Jednocześnie agencja Moody's nadała korporacyjny rating spółce Eileme 2 na poziomie Ba3 z perspektywą stabilną.

Rating przypisany Eileme 2 uwzględnia oczekiwaną poprawę wiarygodności kredytowej Polkomtelu po włączeniu w struktury finansowe Cyfrowego Polsatu oraz korzyści dla profilu biznesowego operatora po integracji, obejmujące m.in. wyższe ARPU i niższy churn wynikające z możliwości pakietyzacji usług i cross-sellingu do szerszej bazy klientów. W uzasadnieniu agencja Moody's podkreśliła wiodącą pozycję Polkomtelu na polskim rynku telefonii komórkowej, jak również stabilną, wysoką rentowność spółki oraz silne przepływy pieniężne i systematyczne obniżanie zadłużenia.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający