Kontakt

Facebook

Warto odwiedzić

Forum dyskusyjne

WideoPanelCYFROWY POLSAT MOŻE NIE WYPŁACIĆ DYWIDENDY ZA 2014 ROKDrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2014. Zysk w wysokości 177,2 mln zł przeznaczony ma być w całości na kapitał zapasowy. Warto wspomnieć, że rekomendacja zarządu została już pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą.

Zgodnie z polityką dywidendy, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, zarząd spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia Grupy Kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, celem zarządu jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA.

Komentarze z Facebooka

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający